“Als veranderen niet vanzelf gaat …”

Coaching

R(o)ots coacht, traint, adviseert personen en/of groepen in hun persoonlijke ontwikkeling. Je wilt een stap vooruit zetten en je hebt gemerkt dat het niet vanzelf gaat. Aan de basis van coaching liggen niet altijd problemen, zorgen. Het kan ook betekenen dat je een steun in de rug nodig hebt, een praatpaal, die wel wat terug zegt. Eén, die wellicht een andere route wijst dan die je normaal zou nemen. En of je nu vanuit de privésituatie of vanuit je werk komt, je kan bij mij terecht.

“Ik vind het machtig om te zien hoe mensen in staat zijn om hun bezieling en vreugde te hervinden, zodat ze effectiever en zinvoller leven. Daaraan te mogen bijdragen, daar doe ik het voor.” – Hans Drayer

Identiteit
Coaching en training is gericht op het in beweging krijgen van mensen. Niet zoals op een hobbelpaard. Het moet immers wel ergens toe leiden. Leven vanuit de bedoeling, voluit leven. Het uitgangspunt van Ro(o)ts is dat je ’iets anders in jezelf naar boven weet te halen’. Teruggaan naar jouw wortels. Waar je weer houvast krijgt. Waar jij je energie vandaan haalt. Het gaat om jouw persoonlijke effectiviteit in relatie tot de ander. Wat jij wil bereiken?

Leiderschap

Persoonlijke ontwikkeling is iets in jou ont-wikkelen, in de zin van uitpakken wat (nog) niet zichtbaar is. Ze zeggen wel eens: `karakter is wat je ziet in het duister`. Het is ergens in jou aanwezig. In ieder mens is leiderschap aanwezig. Het minste wat je doet is namelijk leidinggeven aan jezelf. De stap die jij wilt zetten met coaching, toont aan dat er leiderschap in jouw leven aanwezig is, ook al staat die onder druk of is die voor jou of anderen misschien niet zo zichtbaar. Het gaat erom dat leiderschap in jezelf weer aan te boren en te ont- wikkelen. De regie nemen, terug veroveren.

Wat hierin bij mensen individueel speelt is of (nog) verborgen is, is ook in teams zichtbaar. Daarom helpt  R(o)ots ook teams om struikelblokken weg te nemen en zo de samenwerking te verbeteren.