Verantwoording

Ik ben afgestudeerd als coach bij Stichting Groundwork en aan de Vrije Universiteitnheb ik de post-academische opleiding executive coaching gevolgd. Daarnaast heb ik een interne coachtraining bij De 4e Musketier gevolgd, waarbij is opgenomen een 1 jaar bij Dick Mostert van Spectrum13 te Hattem.

Als teamcoach heb ik de opleiding executies teamcoaching aan de Vrije Universteit afgerond en een interne training Teamcoaching, georganiseerd t.b.v. 5 deelnemende politieregio’s.

Ik ben gecertificeerd om de training Ladder van Verandering van Ben Tiggelaar te verzorgen en te gebruiken. Tevens ben ik gecerificeerd Wendkracht® Coach en kan ik Mapstell-Guide toepassen in mijn werk (o.a. een DISC-profiel).

Daarnaast heb ik de nodige aanvullende trainingen en cursussen gevolgd, o.a.

  • De 6 coachhoudingen (Karin Walthuis)
  • Transactionele Analyse (Phoenix-opleidingen)
  • Training Storysharing (Annet Scheringa)
  • Training Harthorend (Vanbinnenuit)

Samenwerkingsverbanden
Ik ben aangesloten bij Stichting Groundwork en de coachgroep van De 4e Musketier: Route4.

KVK-nummer: 67147879
BTW-identificatienummer: NL0001502847B33

Beroepsvereniging

Ik ben lid van de Nederlandse Federatie Gezondheidszorg en ingeschreven onder in hun coachregister.