Teamcoaching

R(o)ots ondersteunt teams in het leren leren. Elk team ondergaat verschillende ontwikkelingsfases voordat er sprake is van een goed functionerend team. Deze fases kunnen meer of minder effectief verlopen. Ondersteuning van buiten kan welkom zijn. Juist omdat een ander de vinger op de zere (samenwerkings-)plek kan leggen en deze weer een effectieve stimulans kan geven. R(o)ots ondersteunt bij:

  • Teams die worden samengevoegd en waarbij een begin van samenwerking moet ontstaan.
  • Teams waarbij veel ‘aan de hand is’ en hierdoor niet functioneren. In dit geval is intensieve coaching en begeleiding noodzakelijk. Het is nodig om oude rommel op te ruimen en ‘gedoe’ onder ogen te komen.
  • Goed functionerende teams die een periodieke check-up nodig hebben om op niveau te blijven.

R(o)ots faciliteert in al deze processen en begeleidt de teams van voorgesprek tot evaluatie.

Werkwijze
De werkwijze van R(o)ots wordt gekenmerkt door maatwerk. Geen team is hetzelfde, geen teamverhaal is hetzelfde. Daarom geldt bij iedere teamcoaching een eigen benadering. Allereerst wordt met de teamleiding het functioneren van het team bekeken en de doelen voor coaching vastgesteld. Waar staat het team in zijn ontwikkeling en wat is nodig om het team en de individuele leden een stap verder te krijgen.

Het is daarom essentieel om naast de inbreng van de leidinggevenden ook een vertegenwoordiging vanuit het team te betrekken bij de totstandkoming van een coachingstraject.

Gebieden
In teamcoaching kun je met name terecht voor teamontwikkeling, effectieve en efficiënte samenwerking en groepsprocessen, feedback geven en ontvangen en conflicthantering. Ook voor andere thema’s kun je gerust contact opnemen om de mogelijkheden te bespreken.

Voor een speciaal concept zie onder tabblad wendkracht